Η Σημασία της εκτίμησης της αξίας ενός ακινήτου

Κάθε ακίνητο αποτελεί μία εντελώς ξεχωριστή περίπτωση του οποίου η αξία και η απόδοση προσδιορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα του ευρύτερου πλαισίου της κτηματαγοράς / μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η αξία των ακινήτων μεταβάλλεται με τον χρόνο, άλλες φορές προβλεπόμενα και άλλες φορές απρόοπτα (θετικά η αρνητικά).

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ακίνητα είναι, Ενδογενείς: που σχετίζονται με το ίδιο το ακίνητο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πχ. Διαρρύθμιση χώρων, λειτουργικότητα, παλαιότητα, ποιότητα κατασκευής κ.λ.π, Εξωγενείς: που σχετίζονται με την δομή, λειτουργία και τις εκάστοτε (απρόβλεπτες) εξελίξεις της αγοράς των ακινήτων και της περιοχής που εντάσσεται (π.χ. αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος, υπερπροσφορά ακινήτων, υποβάθμιση) αλλά και του ευρύτερου μακροοικονομικού πλαισίου (π.χ. αύξηση των επιτοκίων, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, αλλαγή φορολογικού καθεστώτος).

Η Εκτίμηση ενός ακινήτου είναι μια διαδικασία που επιδιώκει να προσεγγίσει την «αληθή αξία» ενός ακινήτου και όχι την τιμή του (πώλησης).

Για την σωστή εκτίμηση του ακινήτου σας επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ.: 210 6008005
Email: [email protected]


thumb

Agent Name Agent Title

Lorem ipsum dolor sit cotetur adipiscing elit. Nam solltudin nulla vitae suscipit.

+30 2106008005
[email protected]
thumb

Agent Name Agent Title

Lorem ipsum dolor sit cotetur adipiscing elit. Nam solltudin nulla vitae suscipit.

+30 2106008005
[email protected]
thumb

Agent Name Agent Title

Lorem ipsum dolor sit cotetur adipiscing elit. Nam solltudin nulla vitae suscipit.

+30 2106008005
[email protected]
Loading...